Galeria Multimèdia

En 1602, comptava Macastre amb un centenar de cases de moriscos. El 10 de novembre de 1611 li va ser atorgada carta de poblament a la localitat, sent repoblat per Hipólita Centelles, esposa i procuradora de Gaspar Mercader i Carroz, a qui Felip II va atorgar el títol de comte de Buñol. Al llarg de la història, el castell de Macastre ha exercit un alt paper estratègic, per la seua situació fronterera entre els regnes de Castella i València.