#Habitacions i places
Nombre total d'habitacions
8
Nombre total de places
16
#CARACTERÍSTIQUES
Pensiò completa
No
Indicador de qualificació de luxe
No
Modalitat
No compartida
Categoria
Una estrela
Signatura
CV-ARU000627-V