La capella és d’estil barroc, el qual s’observa tant dins com fora del temple

La capella del Santíssim Crist de l'Hospital fou erigida a l'any 1743 i restaurada en 1883, com ens indiquen les plaques commemoratives que es troben al peu de la Capella, on també es fa referència al finançament de la seua inauguració, la qual es va fer a base de les almoines dels seus devots suecans, com indica una de les plaques que es situa al costat de l’epístola.


La capella és d’estil barroc, el qual s’observa tant dins com fora del temple. L’edifici presenta una planta rectangular i consta d’una única nau i dues capelles de reduïdes mesures, que es situen entre els contraforts. La nau esta coberta mitjançant una volta amb llunetes, mentre que el creuer es troba cobert  per una destacable cúpula sobre petxines en la que es representen atributs de la Passió, rematada a l’exterior amb teules combinades blanques i blaves amb una creu de ferro. El presbiteri es cobreix amb coberta de quart d’esfera.


Cal destacar la capella lateral on trobem la talla de la Verge de la Soledat. A més, al creuer l’altar i fornícula contenen una talla de Sant Blai, amb dos angelets als seus peus. En la part superior de l’altar també trobem un llenç on es representa la figura de Sant Cristòfol. Davant l’altar major pengen dues llums del sostre amb ciris. Finalment, la imatge del titular de la Capella, el Crist de l’Hospital, tallada en fusta, es troba situada en la part del presbiteri, flanquejat per les imatges de Santa Lucia i Sant Andrés.


Més informació
Horari

Consultar en Tourist Info Sueca