La Societat Recreativa de l’Agricultura és un casino històricament conservador

La seu de la Societat Recreativa l’Agricultura s’aixeca sobre l’antiga casa i graner de la Senyoria. La casa del Mestre de l’Orde de Montesa. En aquest edifici l’arquitecte, Julián Ferrando, l’any 1936 va emprar un recurs semblant a la casa que s’havia construït al carrer Pou, 26. El xamfrà permetia que el casino fora més visible des de la Plaça de l’Ajuntament. A més va dotar de més presència la façana principal. La societat actual va ser fundada en 1952 anteriorment anomenada “Caza y Pesca”. 


La Societat Recreativa de l’Agricultura és un casino històricament conservador, ja que tradicionalment pertanyia a les famílies acomodades de la ciutat. 

A l’interior trobareu fotografies de l’anterior edifici, així com diverses fotografies antigues sobre el conreu de l’arròs, obra de Miguel Ángel López Egea, diverses pintures d’autors locals, destacant l’obra de Conrado Meseguer.


Ubicada al centre de la ciutat es troba entre l'església de Sant Pere i l’Ajuntament de Sueca.