Descobreix la història i l'encant del Recinte Emmurallat de Tuéjar, un bé d'interés cultural a València que guarda els vestigis de les antigues muralles de la localitat.

El Recinto Amurallado, Recinte Emmurallat de Tuéjar, a València, és un important Bé d'Interés Cultural que comprén els elements que encara subsisteixen de les antigues muralles de la localitat. Va ser declarat BIC el 28 de novembre de l'any 2005 donada la seua rellevància històrica i patrimonial. Aquestes muralles daten des de l'any 1370, quan es va instruir l'expulsió extramurs dels habitants moriscos, deixant el nucli interior habitat només per cristians vells.

Situat al peu del turó on s'alça el Castell de Tuéjar, els llenços de les muralles es mesclen amb els edificis de la població, la qual cosa suposa un perill per a la seua preservació en cas de renovacions. Dos dels portals d'entrada, el del carrer Calvari i el Portal dels Sants, encara poden apreciar-se, sent aquest últim conegut per albergar retaules amb taulells a cadascun dels seus costats, el de San Josep i el de Sant Roc. Aquest Portal té la forma d'un arc de molt antiga construcció. En el recinte s'ha descobert una torrassa voltada utilitzada com a aljub, així com restes de cadirats i edificacions amb indicis de fortificació. Un edifici en l'àrea, amb dos arcs apuntats a la planta baixa, podria haver sigut utilitzat com a llotja en eixa planta i com a edifici municipal en la superior, seguint la tipologia d'edificis públics medievals comuns a la Comunitat Valenciana. Si visites Tuéjar, fes un passeig i coneix de prop aquest recinte, així com tots els atractius turístics que ofereix. No te'ls perdes!