Galeria Multimèdia

Són diversos els elements que destaquen de les seues fatxades entre els que cap ressaltar un gran rosetó, l'escultura de la Mare de Déu del Rosari i la torre del rellotge, flanquejada pels dos Sants Joans. En el més alt de l'edificació es troba el “pardal de Sant Joan”, una penell que, segons la tradició, era el reclam dels humils pares per a distraure als seus fills abans d'abandonar-los en la plaça.Destaquen les pintures que cobrixen tota la volta obra d'Andres Colomí (1703).

Més informació
Horari

horario de cultos