#Habitacions i places
Nombre total d'habitacions
8
Nombre total de places
15
#CARACTERÍSTIQUES
Pensiò completa
No
Indicador de qualificació de luxe
No
Modalitat
No compartida
Categoria
Dues estreles
Signatura
CV-ARU000322-A