Galeria Multimèdia

La Vila Murada es correspon a l'antiga ciutat cristiana medieval, intramurs. La majoria dels edificis històrics es troben en este recinte, on es poden visitar el Palau Altamira, la Basílica de Santa Maria, la Calahorra, l'ajuntament o la Torre del Consell.