Castillo de Albalat

Main image

Multimèdia Gallery 

Es troba situat al turó sobre l'església del mateix nom. És una fortalesa construïda completament pels bisbes de Tortosa a finals del segle XIII, probablement per a fomentar la repoblació d'aquestes terres. Destaca la part sud del recinte, on hi ha un doble cinturó emmurallat, la part interna del qual es troba en millor estat de conservació; en pitjor estat es troba l'exterior. A la vessant nord del turó hi ha una torre i cortines almenades. El conjunt està construït en maçoneria, carreuó amb angles de carreuat. El castell hagué de ser abandonat al mateix temps que el seu veí, el castell de Miravet, a principis del segle XVI.

Més informació

Horari

Libre. Se visita sólo su exterior