Multimèdia Gallery 

Sobre una base de construcció àrab es va edificar, en el segle XIII una església amb arcs feixassos apuntats. Posteriorment el sostre es va cobrir amb fusta i, actualment, l'edifici dóna mostres de les diverses intervencions a què ha sigut sotmés, encara que es mostra com a exemple del gòtic renaixentista.