Galeria Multimèdia

Enfront del Parc Natural de la Serra d'Irta, el mar amaga un altre tresor de gran valor ambiental. Aquesta reserva marina es caracteritza per un hàbitat compost per un substrat rocós organitzat normalment en penya-segats de tipus baix-mitjà i alts, entre els quals es desenvolupen formacions sedimentàries de cants, cudols i arenes.

La seua delimitació inclou la franja marina adjacent al Parc Natural de la Serra d'Irta que s'estén entre la desembocadura del barranc de Volant i la del barranc de Malentivet, amb una amplària de fins a 20 metres de profunditat. Sent la superfície ocupada de 941 hectàrees. Dins de la citada reserva, s'estableix a l'efecte d'ordenació i protecció una zona de reserva marina integral que inclou fins a deu metres de profunditat.

A l'escassa ocupació humana del mitjà litoral s'uneix un mitjà marí continu i relativament homogeni, la qual cosa possibilita un excel·lent estat de conservació de les comunitats biològiques allí assentades, incloent a les poblacions d'espècies d'interès pesquer i els mecanismes ecològics que aquestes regulen.

Més informació
TIPUS

Reserves