Castell musulmà que s’encarregava de controlar el trànsit de les sendes que es dirigien a les localitats de la Vall d’Aiora. Es conserva la torre d’observació, però està bastant deteriorada.
Més informació
Horari

Lliure