Galeria Multimèdia

Antic forn medieval. És un edifici escalonat que presenta una estructura d'arcs diafragmàtics ogivals. Té un forn per a la cocció del pa amb un arc de mig punt i una volta de quadrant d'esfera. En la part superior trobem un alcavor. Els murs del pati limiten amb l'antiga muralla.