Muralla Medieval

Main image

Multimèdia Gallery 

Muralla de caràcter defensiu que envoltava el nucli urbà i tancava els monuments arquitectònics del medievo lliriano. Els merlets i llenços de la muralla que podem observar són d'època cristiana encara que es van construir sobre la base de l'antiga muralla àrab.