Torre de la Muralla

Main image

Multimèdia Gallery 

L'única que es conserva de les que formaven parte de la muralla de la Vila, cilíndrica i de fàbrica de mamposteria, està en el tram de la muralla que delimitava la zona d'expansió urbana amb el preexistent raval morisc.