Visita el Museu de Belles Arts de València i et quedaràs meravellat no sols amb les obres que conté, sinó també amb l'edifici que les alberga.

El Museu de Belles Arts de València es troba a la vora de l'antic llit del riu Túria i és la segona major pinacoteca d'Espanya. Alberga pintures, dibuixos, gravats, peces arqueològiques, fotografies i arts decoratives de tota classe. Si visites València i vols gaudir d'art i patrimoni, aquest museu és la cita perfecta.

L'edifici que alberga el Museu de Belles Arts és, en si mateix, una altra obra d'art! Es tracta del Col·legi Seminari de Sant Pius V, que se li va encarregar construir a l'arquitecte valencià Juan Bautista Pérez Castiel en 1683. Les seues traces són de port barroc, seguint l'estil d'obres que ja existien a la ciutat. Si s'observa la façana que dona al riu, veurem que s'alinea per finestrals en dues altures i torres de secció quadrada en els extrems. El conjunt es corona amb una cornisa de mènsules apariades.

La planta és quasi quadrada i s'articula entorn d'un claustre de triple arqueria, amb cinc arcs per costat a cada planta. En el costat oest de l'edifici es va construir més tard, en el segle XVIII, l'església que es vinculava al col·legi. Aquesta església és de planta central en forma de xavo, amb anell de capelles. L'edifici va quedar en ruïnes i actualment està reconstruït: ha recuperat el seu volum encara que es van fer canvis en l'alçat.

Visita el Museu de Belles Arts Sant Pius V i gaudeix tant de les seues obres com d'un edifici que és un autèntic monument. T'assegurem que val la pena.

Més informació
Horari

De martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h. Lunes, de 11:00 a 17:00 h.