Galeria Multimèdia

El nucli urbà manté diverses cases pairals barroques, entre les quals destaquen la de la família Sánchez Cotanda i la de la família Matutano.