Multimèdia Gallery 

Coneguda com La Torreta, esta edificació encara hui es presenta robusta. Té tres nivells, encara que el superior, el de coronament, va ser destruït durant les guerres carlines. La torre forma part del recinte del castell.