El Jueves

Main image
  • C.Colón.Pl.cueva Santa.Pl. San Pedro
  • Segorbe

Més informació

Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 8:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants