Multimèdia Gallery 

D'una sola nau amb una rica decoració barroca, elements ornamentals de fulles, rosetes, cistellets, querubíns i subjectadors. L'exterior presenta un interessant joc de volums i una bona fatxada.

Més informació
Horari

Consultar en Tourist Info