La tòfona negra, joia de l'Alt Maestrat i d'Andilla