Multimèdia Gallery 

El primer nucli de població de la Font d'en Carròs, es va establir en la part més alta denominant-se el Rafalí.

Aquest primer nucli de població va estar emmurallat per a la defensa dels seus habitants. Comprenia l'actual solar de l'església de Sant Antoní Màrtir i els carrers adjacents de la pujada del Crist de l’Empar, Delícies, Goleta, Sant Domènec, Sant Joan, Regalessiar, Rebollet i Calvari.

Posteriorment va tindre una extensió aproximada de 800 m lineals, existint hui dia restes que ho justifiquen. En la seua part aquest i sud, queden uns 100 m de llenç de mur, amb un traçat pertanyent al s. XIV i construïda a l'estil morisc. A més, hi ha indicis d'existència de dues torres.

El conjunt fortificat del Portal Roig i el Rafalí forma un tipus de fortí, amb un recinte poligonal dotat de torres i flancs en forma de serra, que permetien la defensa de l'entrada oriental de la vila, pel Portal Roig, així com el control i la vigilància dels dos camins que, des de l'orient, arriben fins a les portes d'aquest singular lloc: El Camí del Calvari, que uneix els assentaments del Castell i Vila de Rebollet amb el poble, i el camí del cementeri vell, que embolica pel sud el promontori on s'assentisca la Font d'en Carròs.