Galeria Multimèdia

En la plaça principal es troba l'emblemàtica font que dóna nom al nostre poble. Coneguda popularment com els Xorros, que al costat de l'escut de l'any 1826 que presideix aquesta font, són un record del passat. Aquesta font i altres més xicotetes proveïen d'aigua a la població. Entre els anys 1911-1929, es va realitzar un pou en la plaça de l'Església i amb una sénia es treia l'aigua, perquè la gent que residia en la part alta de la població es pogués proveir d'aigua sense haver de baixar fins a la plaça.

En els anys 1949-1950 la plaça va ser objecte de reformes i l'antiga font va ser destruïda, i es va construir una altra amb forma octogonal amb pedres de marbre en la mateixa plaça, davant l'actual nombre 9 de la plaça Francesc Carròs.

L'any 1950 com a conseqüència de la urbanització dels carrers, la font i el que s'usava com llavador i abrevadero públic, van ser traslladats, i es va construir la nova font amb la deguda conducció d'aigües.

L'Ajuntament, de nou, va reestructurar la plaça l'any 1971. El projecte comptava amb la pavimentació i urbanització de la plaça Francesc Carròs i el trasllat de la font pública al seu lloc actual perquè la nostra històrica font, que li va donar el nom a aquesta vila, la Font d'en Carròs, siga també un lloc emblemàtic del nostre poble.

Les figures i els canons són originals de les antigues fonts.