Galeria Multimèdia


Més informació
Horari

Dilluns a divendres:
Juny i setembre: de 10.00 a 14:*30h.
Juliol i agost: de 10.00 a 14:00h.
D'octubre a maig: de 10.00 a 15:00h.
Dissabtes, diumenges i festius:
Tot l'any de 10.00 a 14:00h.

D'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 10.00 a 15.00 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Juny i setembre: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.30 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Juliol i agost: de dilluns a diumenge, de 10.00 a 14.00 h.