Arco De La Veronica

Main image

Multimèdia Gallery 

La seua denominació obeïx a que per la seua banda interior conserva la imatge de la Santa Faç. De cuidades, encara que reduïdes proporcions, es compon d'un arc de mig punt, amb dovelles extraordinàriament allargades, pròpies de les construccions musulmanes, encara que, sobre la seua època de realització hi ha divergències entre els historiadors, que li atribuïxen origen romà, en uns casos, i medieval en altres.